2018-03-01

Projekty rozporządzeń Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej dla Fundacji Platforma Przemysłu
 
Nr w wykazie prac legislacyjnych: 49
 
Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych
 
Nr w wykazie prac legislacyjnych: 31
 
Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2017
 
Nr w wykazie prac legislacyjnych: 41
 
Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie egzaminu z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych lub tachografów cyfrowych 
 
Nr w wykazie prac legislacyjnych: 38
 
Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

 
Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie urządzeń niezbędnych do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych lub cyfrowych 
 
Nr w wykazie prac legislacyjnych: 40
 
Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie wzoru certyfikatu technika warsztatu 

Nr w wykazie prac legislacyjnych: 39
 
Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą

 
Nr w wykazie prac legislacyjnych: 113
 
Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
 

Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie przeprowadzania badań i doprowadzenia do prawidłowego działania badanego tachografu

Nr w wykazie prac legislacyjnych: 33

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

 

Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie szkoleń dla techników warsztatu

Nr w wykazie prac legislacyjnych: 32
 
Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji
 

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych: 1

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych: 25

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum LegislacjiII. 14 projektów rozporządzeń Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia spółkom zarządzającym SSE udzielania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu, tj.:


1. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu

 

Nr wpisu w wykazie prac legislacyjnych MPiT: 29

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrym Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312402


2. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia zarządzającemu Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Wisłosan wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu

 

Nr wpisu w wykazie prac legislacyjnych MPiT: 30

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrym Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/123124043. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii ww sprawie powierzenia zarządzającemu Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu

 

Nr wpisu w wykazie prac legislacyjnych MPiT: 28

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrym Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/123124054. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia zarządzającemu Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu

 

Nr wpisu w wykazie prac legislacyjnych MPiT: 15

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrym Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312406


5. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia zarządzającemu Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu

 

Nr wpisu w wykazie prac legislacyjnych MPiT: 16

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrym Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/123124076. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia zarządzającemu Krakowskim Parkiem Technologicznym wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu

 

Nr wpisu w wykazie prac legislacyjnych MPiT: 17

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrym Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/123124087. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia zarządzającemu Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu

 

Nr wpisu w wykazie prac legislacyjnych MPiT: 19

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrym Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/123124098. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia zarządzającemu Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu

 

Nr wpisu w wykazie prac legislacyjnych MPiT: 21


Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrym Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/123124109. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia zarządzającemu Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu

 

Nr wpisu w wykazie prac legislacyjnych MPiT: 22

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrym Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/1231241110. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia zarządzającemu Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu

 

Nr wpisu w wykazie prac legislacyjnych MPiT: 14

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrym Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/1231241211. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu

 

Nr wpisu w wykazie prac legislacyjnych MPiT: 27

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrym Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/1231241312. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia zarządzającemu Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu

 

Nr wpisu w wykazie prac legislacyjnych MPiT: 26

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrym Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/1231241413. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia zarządzającemu Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu

 

Nr wpisu w wykazie prac legislacyjnych MPiT: 18

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrym Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/1231241514. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia zarządzającemu Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu

 

Nr wpisu w wykazie prac legislacyjnych MPiT: 20

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrym Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312416

 


Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

nr w wykazie prac legislacyjnych 9

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług

nr w wykazie prac legislacyjnych 10

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów miar

nr w wykazie prac legislacyjnych 12

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

nr w wykazie prac legislacyjnych 11

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe

nr w wykazie prac legislacyjnych 8

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek

nr w wykazie prac legislacyjnych 2

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2014 

nr w wykazie prac legislacyjnych 3

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2013

nr w wykazie prac legislacyjnych 4 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2012

nr w wykazie prac legislacyjnych 5 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2011

nr w wykazie prac legislacyjnych 6 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


 

Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie szczegółowego przeznaczenia oraz szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej w ramach programów w obszarze innowacyjności gospodarki

nr w wykazie prac legislacyjnych 7 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót, którym jest wymagane zezwolenie

nr w wykazie prac legislacyjnych 133

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych

nr w wykazie prac legislacyjnych 118

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości

nr w wykazie prac legislacyjnych 119

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

nr w wykazie prac legislacyjnych 120

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego

nr w wykazie prac legislacyjnych 121

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

nr w wykazie prac legislacyjnych 122

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec

nr w wykazie prac legislacyjnych 123

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

nr w wykazie prac legislacyjnych 124

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

nr w wykazie prac legislacyjnych 125

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

nr w wykazie prac legislacyjnych 126

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

nr w wykazie prac legislacyjnych 127

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK

nr w wykazie prac legislacyjnych 128

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”

nr w wykazie prac legislacyjnych 129

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

nr w wykazie prac legislacyjnych 130

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

nr w wykazie prac legislacyjnych 131

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

nr w wykazie prac legislacyjnych 132

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie trybu postępowania w celu ochrony informacji stanowiących tajemnicę zawodową w towarowych domach maklerskich, a także nadzoru nad przepływem i wykorzystaniem tych informacji

nr w wykazie prac legislacyjnych 107

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego

nr w wykazie prac legislacyjnych 115

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

nr w wykazie prac legislacyjnych 98

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi

nr w wykazie prac legislacyjnych 78

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

nr w wykazie prac legislacyjnych 84

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy i ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników

nr w wykazie prac legislacyjnych 95

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego niezbędnego do przeprowadzania dodatkowego egzaminu, wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających dodatkowy egzamin, wymagań dotyczących przeprowadzania dodatkowego egzaminu, zakresów tematycznych dodatkowego egzaminu, a także wzoru dokumentu potwierdzającego złożenie dodatkowego egzaminu z wynikiem pozytywnym

nr w wykazie prac legislacyjnych 96

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych

nr w wykazie prac legislacyjnych 94

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, a także naprawie i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych klimatyzacyjnych i pomp ciepła albo rządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej, zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane

nr w wykazie prac legislacyjnych 93

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców

nr w wykazie prac legislacyjnych 92

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców

nr w wykazie prac legislacyjnych 91

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel

nr w wykazie prac legislacyjnych 90

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz prowadzących szkolenia, wymagań dotyczących przeprowadzania egzaminów, a także wzorów dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, wniosku o wydanie certyfikatu i certyfikatów dla personelu

nr w wykazie prac legislacyjnych 89

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania  czynności objętych certyfikatem dla personelu

nr w wykazie prac legislacyjnych 88

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Finansów: 87

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Finansów: 86

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Finansów: 77

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Finansów: 85

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Finansów: 83

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Finansów: 76

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Finansów: 68

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiałami wybuchowymi i ich kontroli

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Finansów: 75

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów uchylające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz z kraju trzeciego lub wywóz do kraju trzeciego niektórych towarów, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju: 71

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów uchylające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na dostarczanie lub przyjmowanie pomocy technicznej związanej z niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju: 70

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie krajowego zezwolenia generalnego

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju: 55

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju: 65

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju: 59

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozrządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe o mocy nie większej niż 500 kW  

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju: 49

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów regulowanych należących do działu gospodarka    

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju: 54

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju: 53

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie upoważnienia Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju: 52

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju: 51

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju: 50

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju: 46

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju: 40

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju: 42

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju: 44

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju: 43

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju: 30

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu rzecznika patentowego

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju: 41

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju: 33

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniający rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

nr 27 w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Rozwoju

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji

nr 26 w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Rozwoju

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów

nr 25 w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Rozwoju

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność oraz maksymalnych wysokości tych opłat

nr 24 w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Rozwoju

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych

nr 23 w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Rozwoju

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego

nr 22 w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Rozwoju

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ

nr 21 w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Rozwoju

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych

nr 19 w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Rozwoju

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych

nr 12 w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Rozwoju

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych

nr 11 w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Rozwoju

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006

nr 10 w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Rozwoju

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

nr 9 w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Rozwoju

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych

nr 8 w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Rozwoju

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

nr 7 w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Rozwoju

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju uchylający rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko

nr 55.2.15 w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Rozwoju

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Rozporządzenie Ministra Gospodarki zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

nr 30.2.15 w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Gospodarki

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów

nr 18.1.15 w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Rozwoju

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2014

nr 13.1.15 w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Gospodarki

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie dotacji budżetowych przeznaczonych na finansowanie jednorazowych odpraw pieniężnych oraz na pokrycie bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa

nr 7.1.15 w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Gospodarki

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku procesu

nr 1.1.15 w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Gospodarki

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi

nr 43.2.14 w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Gospodarki

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji  


Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

nr 20.2.14 w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Gospodarki

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji  


Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych: 25

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się